Markets and ApplicationsHet is regelmatig in het nieuws. Dank zij immuuntherapie leven mensen met kanker langer met een betere kwaliteit van leven. De immuuntherapie gebruikt antilichamen (monoclonal Antibodies of mAb) zoals bijvoorbeeld alemtuzumab tegen Lymfatische leukemie of trastuzumab tegen borstkanker en maagkanker. Immuuntherapie is zeer kostbaar en de vraag laait vaak op of het aanvaardbaar is om deze therapie te vergoeden.

Met de voorgestelde cTRAC oplossing wil Proxcys een rol spelen om de productiekosten van deze kostbare therapie te verlagen met uiteindelijk het doel om de toegankelijkheid van de immuuntherapie te verbeteren. Hieronder staat een schema van een modern ‘platform’ productie proces voor de productie van antilichamen. Dit proces staat tevens model voor andere biologische productieprocessen voor medicijnen uit celkweek. In een celkweek worden micro-organismen gekweekt, die “geprogrammeerd” zijn voor het maken van bijvoorbeeld de mAb. Deze worden tijdens de productie afgegeven in het kweekmedium. De mAb wordt hieruit in een aantal stappen gezuiverd tot een “farmaceutisch zuiver” eindproduct. Traditioneel begint het zuiveringsproces met het verwijderen van de cellen uit de celkweek. Vervolgens wordt het eiwit via diverse filtratie en chromatografie-stappen gezuiverd tot eindproduct.

Het platformproces voor mAbs, is ca. 15 jaar geleden ontworpen. De kern van het proces is de uiterst selectieve binding van mAb aan het ProteineA. Juist vanwege die hoge selectiviteit blijkt ProteineA in staat om de mAb zelfs uit een complex mengsel, inclusief cellen, te vissen. De radiale kolomtechnologie in combinatie met een speciale variant van de ProteineA gel, is het cTRAC proces in staat om cellen uit de celkweek volstrekt ongehinderd te laten passeren en tegelijkertijd mAb te binden. Zo kan het mAb uit de celkweek worden weggevangen zonder filtratie of centrifugatie vooraf. De complexe en tevens kostbare filtratie-installatie voorafgaand aan de ProteineA stap kan daardoor volledig vervallen. Het resultaat: 30% tijdwinst, 10-15% meer mAb per celkweek, een besparing van meer dan 100.000 kg CO2 per productie én verlaging van de kosten zonder de unieke kern uit het platform te veranderen.! Omdat de toepassing ook zeer geschikt is voor kleinschalige productie, is de kans groot dat ook de ontwikkelkosten voor een dergelijk medicijn kunnen worden verlaagd. Het wordt veel eenvoudiger om een kweek snel te verwerken om te onderzoeken of de cellen goed zijn geprogrammeerd.

Met steun van het EFRO-fonds verwachten we eind 2019 een continu-variant van het proces te kunnen presenteren. Proxcys heeft op dit proces octrooi aangevraagd. Het subsidietraject loopt van maart 2017 tot december 2019.© Copyright 2018 Proxcys B.V.